HEAD UUT AASTAT!

Seonduvad postitused

“Tulest Targem”“Tulest Targem”

Päästeameti projekt “Tulest targem” on eelkooliealistele lastele mõeldud koolitus. Koolituse eesmärk on anda lastele läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste teadmisi tuleohutusest. Päästjad külastavad lasteaedu, räägivad tulekahju tekkepõhjustest, tulekahju korral käitumisest,