Õppeaasta eesmärgid

JÕGEVA LASTEAED ROHUTIRTS 2023/2024. ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Õppeaasta eesmärgid:

  • Laps tunneb rõõmu liikumisest ja aktiivsest kehalisest tegevusest ning saab teadmisi tervislikust eluviisist.
  • Õppetegevused on paindlikud ja lõimitud, rakendatud on loovad lähenemised ja mängulised võtted.
  • Hästi toimiv koostöö kõigi huvigruppide vahel.