Lapsevanemale

  • Lapsevanem esitab lasteaiakoha taotlemiseks avalduse Jõgeva Vallavalitsuses. Taotlus esitada Jõgeva Vallavalitsusele aadressil Suur tn 5 Jõgeva või saata e-postiga digiallkirjastatuna aadressile info@jogeva.ee. Täiendav info telefonil 776 6506.

Jõgeva valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

  • Jõgeva Vallavolikogu määrused 

 Tasuta hommikusöögi võimaldamine Jõgeva valla lasteaedades
 Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades
 Jõgeva valla lasteaedades tasuta hommikusöögi määruse muutmine

  • KOHAKASUTUSLEPINGUID saab sõlmida Lasteaias Rohutirts teisipäeviti kella 8.00-11.00-ni. Eelnevalt kokku leppida telefonil 7722931, 53040229.
  • TOIDUKULU päevamaksumus alates 01.09.2021 on 1.70 eurot, millest  

            hommikusöök 0,35 eur
            lõunasöök  0,90 eur
            õhtuoode 0,45 eur

           Jõgeva valla sissekirjutusega lastele tasub hommikusöögi ja õhtuoote eest Jõgeva Vallavalitsus.

           Alus: Jõgeva Lasteaed Rohutirts hoolekogu otsus 24.05.2021, protokoll 1-2/3
                    Jõgeva Lasteaia Rohutirts direktori 27.07.2021 käskkiri nr 1-1/10 

  • TOIDUKULU päevamaksumus alates 01.06.2013

             1,6-3-aastased      1,15 eur päevas, millest

             hommikusöök      0,26 eur
             lõunasöök            0,54 eur
             õhtuoode              0,35 eur

             3-7-aastased         1,54 eur päevas, millest

             hommikusöök      0,35 eur
             lõunasöök            0,73 eur
             õhtuoode              0,46 eur
            Alus: Jõgeva Lasteaed Rohutirts hoolekogu otsus 02.04.2013 pr nr 2 p 1;
            Jõgeva Lasteaed Rohutirts käskkiri 17.04.2013 nr 1-3/19

Lapse kindlustamiseks toiduga lapse tagasituleku päeval peab lapsevanem rühma teavitama eelmisel  päeval hiljemalt kella 12.00-ks rühma e-maili või kontakttelefoni teel. Avalduse toidukordade muutmiseks järgmisel kuul saab teha  lapsevanem rühmas, hiljemalt jooksva kuu 25.kuupäevaks vähemalt ühe kalendrikuuliseks perioodiks.