Lasteaiast

Meie lasteaed asub Jõgeva kesklinnas, Rohu tänaval. Lasteaias on 11 rühma: 2  sõimerühma ja 9  aiarühma (1 tasandusrühm). Me tegutseme renoveeritud majas alates  2010 aastast.

 Tervistedendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku liikmeks saime 2003 aastal.
  Meie lasteaed liitus “Kiusamisest vabaks!” metoodikaga 2012.aastal. Praeguseks on meie lasteaiast metoodikaga liitunud 6 rühma. 
Lasteaed Rohutirts on avatud esmaspäevast reedeni kella 7.00-18.00-ni, valverühm aiarühmade lastele kella 18.00-19.00-ni.
Laste loominguga saab tutvuda I korruse koridorides.

MISSIOON

Jõgeva Lasteaia Rohutirts kõikide töötajate missiooniks on tagada lastehoid ning luua tingimused kõigi laste arenguks ja toetada iga lapse arengut, sõltumata tema võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.

VISIOON

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt vanemad, kogukond ja üldsus.

LASTEAIA VÄÄRTUSED

  • Oleme koostööle avatud partnerid. Tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja koostööle avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti. Tahame olla lastehoius ning õppe- ja kasvatusvaldkondades parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega. Võtame üle kaasaegseid metoodikaid ja jagame paremaid töökogemusi. Meie tegevus on arusaadav nii kolleegidele, partneritele kui ka avalikkusele.
  • Tagame turvalise keskkonna. Püüame üheskoos luua vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt võimalikult turvalise keskkonna, mis annab nii lastele kui ka personalile turva- ja heaolutunde. Arvestame lapse võimete, loomupäraseid annete, huvide ja vajadustega tagades lapse igakülgse arengu. Lapsega suhtlemisel laskume tema tasandile, kuulame alati ära ka tema arvamuse ja arvestame sellega. Oleme viisakad, sallivad, heasoovlikud. Hoolime igast lapsest ja töökaaslasest, oleme valmis toetama ja abistama.
  •  Edendame tervislikke eluviise. Meie jaoks on tähtis nii laste kui töötajate tervis. Püüame järgida tervislikke eluviise ning kujundada neid lastel läbi tervislikke eluviise edendavate tegevuste.
  •  Oleme loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas ja lastes, et luua uudseid lahendusi. Me ei paku lastele valmislahendusi, vaid innustame neid ise mõtlema ning teadmisi ja oskusi omandama, lahendusi leidma.
  • Oleme innovaatilised. Oleme arenemisvõimelised ja uuendusmeelsed ning avatud uutele ideedele ja nende ellurakendamisele.

Maskotiks on meil rohutirts RUUDI. Ta on rõõmus, heasüdamlik ja uudishimulik ümbritseva vastu.

Meie lasteaed saab Euroopa Liidu koolikava toetust PRIA-lt.