Jõgevamaa Lasteaedade muusika- ja liikumisõpetajate ainesektsiooni koolituspäev

Tants on keha luule.
Keha on keel,
mida kõneleb kõiksus:
kuule, tunne ja näe. (Doris Kareva)

21. septembril toimus Jõgeva Linna Lasteaias “Rohutirts” Jõgevamaa Lasteaedade muusika- ja liikumisõpetajate ainesektsiooni koolituspäev “Tantsides lapsed liikuma”

Koolitaja: Jõgeva Lasteaed “Rohutirts” liikumisõpetaja Tiia Veski

Seonduvad postitused

“Tulest Targem”“Tulest Targem”

Päästeameti projekt “Tulest targem” on eelkooliealistele lastele mõeldud koolitus. Koolituse eesmärk on anda lastele läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste teadmisi tuleohutusest. Päästjad külastavad lasteaedu, räägivad tulekahju tekkepõhjustest, tulekahju korral käitumisest,