Täname ja tunnustame 2023/2024

PILLE KIBAL on Jõgeva valla lasteaedades töötanud 35 aastat. Pille on ise positiivse eluhoiakuga ning tal on ka lastega, lastevanematega ja kolleegidega positiivne kontakt. Oma rahuliku meele, empaatiavõime ja suurte töökogemustega oskab ta jõuda iga lapse ja lapsevanemani erinevate olukordade arutlemisel ja lahendamisel. Ta on aastaid töötanud erivajadustega lastega. Pille läbi viidavad tegevused on mängulised ja lastele huvitavad ning kaasahaaravad. Rühmas kasutatakse „Kiusamisest vaba lasteaed” programmi ja osaletakse  erinevates projektides. ja käiakse huvitavatel õppekäikudel. Pille on alati nõus oma kogemusi teistega jagama. Oma pikaajalise töökogemusega on ta olnud praktikajuhendaja Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilastele ning ülikooli tudengitele.

Õnnitleme 35  tööjuubeli puhul!

MARGE SUIMETS on Jõgeva Lasteaias Rohutirts 35 aastat. Õpetamisel on Marge tasakaalukas, nõudlik ja järjekindel. Õpetaja Marge rikastab laste päeva põnevate tegevustega. Ta on aastaid töötanud erivajadustega lastega. Marge on kohusetundlik ja toetav töökaaslane.

Ta aitab igati kaasa lapse positiivse minapildi kujunemisele, lähtudes lapse arengutasemest.  Rühmas kasutatakse „Kiusamisest vaba lasteaed” programmi ja osaletakse  erinevates projektides.  Marge kasutab aktiivselt robootika vahendeid ja koos rühmaga käiakse huvitavatel õppekäikudel.

Oma pikaajalise töökogemusega on ta olnud praktikajuhendaja Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilastele.

Õnnitleme 35  tööjuubeli puhul!

ANU VILDAK on töötanud Jõgeva Lasteaias Rohutirts 19 aastat. Ta on töötanud pikalt sõimerühmas olles lastele esimeseks õpetajaks lasteaia tee alustamisel. Anu käe all on kõige pisemad saanud kasvada ja areneda turvalises keskkonnas. Anu pakub lastele võimalusi areneda läbi mängu, arendada loovust ja tunda liikumisest rõõmu. Õpetajana on Anu järjekindel ja nõudlik. Anule meeldivad kunstilised tegevused. Tema valmistatud sünnipäevakaardid lastele on isikupärased ning rühmaruum alati kaunistatud vastavalt aastaajale või tähtpäevale. Anu osales draamaringi töös ning panustas ka lasteaias toimuvates üritusteks saali ja akende kaunistamisse.

Täname Anut pikaajalise südamega tehtud töö eest Jõgeva Lasteaias Rohutirts!

RIIKA KIMM.  Ta on oma töösse väga pühendunud. Ta on väga hea, armas, kannatlik, rahulik, laste sõbralik ning heasoovlik inimene! Täidab temale usaldatud ülesandeid südamega. Riika teeb koostööd kõigi osapooltega ja leiab alati probleemidele lahenduse. Kaastöötajana paistab Riika silma sõbraliku ja  naerusuisena! Ta on alati valmis osalema koolitustel ja on huvitatud enesetäiendamisest. Vahvad on tema lavastatud näidendid koos oma rühma lastega, millest saab osa terve lasteaed.

Täname Riikat pühendunud ja südamega tehtud töö eest! Riikat tunnustati Jõgeva Lasteaias Rohutirts aasta õpetaja 2023 tiitliga.

ALIIA ODRAMAA Aliia on Jõgeva Lasteaias Rohutirts töötanud 38 aastat õpetaja abina. . Aliia on kohusetundlik töötaja. Koristustöödes on väga põhjalik, tegutsedes läbimõeldult, asjalikult. Lastega suhtlemisel on ta hea kuulaja, kuid suudab end kehtestada ka konfliktsituatsioonides. Aliia on lastele usaldusisik, kellele jutustada koduseid sündmusi, arutleda igapäevaelu teemadel või saada lohutust. Aliia on pälvinud lastevanemate usalduse, kuna tema teab kõige paremini vastata küsimusele: “Kas/kuidas ta täna sõi?“. Ta on kaaslane, kellele saab loota.

Täname Aliiat pikaajalise südamega tehtud töö eest Jõgeva Lasteaias Rohutirts!

ANGELA LIBLIK on alati hooliv, abivalmis, lahke, tähelepanelik, sõbralik ja hea suhtleja. Oma rõõmsameelsuse ja rahulikkusega on Angela laste ja lapsevanemate südamed võitnud. 

Täname Angelat pühendunud ja südamega tehtud töö eest! Angelat tunnustati Jõgeva Lasteaias Rohutirts aasta õpetaja abi 2023 tiitliga.

NIINA BEZRODNAJA on väga sõbralik, positiivne, rõõmsameelne, jutukas ning naeratab alati!  Niina on abivalmis, hooliv ja tema tehtud toidud on imemaitsvad!

Täname Niinat pühendunud ja südamega tehtud töö eest! Niinat tunnustati Jõgeva Lasteaias Rohutirts aasta tegija 2023 tiitliga.

Seonduvad postitused