“Tulest Targem”

Päästeameti projekt “Tulest targem” on eelkooliealistele lastele mõeldud koolitus. Koolituse eesmärk on anda lastele läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste teadmisi tuleohutusest. Päästjad külastavad lasteaedu, räägivad tulekahju tekkepõhjustest, tulekahju korral käitumisest, suitsuandurist ning tutvustavad päästevarustust ja -tehnikat. Aitäh Jõgeva Päästekomando päästjatele, kes jagasid meie koolieelikutele teadmisi ja oskusi tuleohutuse kohta ning tutvustasid meile oma rasket kuid väga vajaliku ametit!

Seonduvad postitused

SügislaatSügislaat

Eile toimus lasteaias sügislaat. Aitäh kõigile õpetajatele ja lapsevanematele aktiivse osavõtu eest! Rohkem pilte näevad lapsevanemad eliisi galeriist.