“Tulest Targem”

Päästeameti projekt “Tulest targem” on eelkooliealistele lastele mõeldud koolitus. Koolituse eesmärk on anda lastele läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste teadmisi tuleohutusest. Päästjad külastavad lasteaedu, räägivad tulekahju tekkepõhjustest, tulekahju korral käitumisest, suitsuandurist ning tutvustavad päästevarustust ja -tehnikat. Aitäh Jõgeva Päästekomando päästjatele, kes jagasid meie koolieelikutele teadmisi ja oskusi tuleohutuse kohta ning tutvustasid meile oma rasket kuid väga vajaliku ametit!

Seonduvad postitused

STREIK!STREIK!

Eesti Haridustöötajate Liidu volikogu on otsustanud korraldada koolides ja lasteaedades 10. novembril hoiatusstreigi, milles osalemisest on lasteaeda teavitanud ka meie lasteaia õpetajate esindaja. Streik toimub 8.00-9.00-ni Seoses eeltooduga on Jõgeva